Kompani Linge-medlemmene Birger Rasmussen, Edvard Tallaksen og Armand Trønnes hopper i fallskjerm over Aust-Agder med mål om å sprenge transformatorene ved Arendal Smelteverk. I flere dager har de tilhold i skogen ved smelteverket for å rekognosere på anlegget. (12.11.1943)