Den norske eksilregjeringen gir amerikanerne lov til å etablere en radiolyttestasjon på Jan Mayen i den hensikt å peile inn hemmelige tyske radio- og vær-stasjoner på Grønland. Den amerikanske basen på Jan Mayen skal gå under navnet Atlantic City. Et vilkår er at amerikanerne skal fjerne stasjonen og forlate øya straks etter krigens opphør. (23.11.1943)

Stengninger av butikker og firmaer ansett som driftsuberettiget i krigstid, skyter fart. Som et ledd i jakten på fagarbeidere, oppretter avdeling Arbeit und Sozialwesen såkalte tremannskommisjoner bestående av en representant fra henholdsvis Rikskommissariatet, Wehrmacht og den berørte industrisektoren. Målet til disse kommisjonene er å gjennomgå hver enkelt norske bedrift og vurdere deres fagarbeiderbehov. Bedømmer de andelen faglærte i firmaene til å være for stor i forhold til antallet ufaglærte, blir overskuddet utskrevet til tyske bygg og anlegg. Som erstatning mottar firmaene ufaglærte arbeidere. (23.11.1943)

Etter et forsøk på å organisere sabotasjevirksomhet i Bergen i 1941, uten å lykkes, gjør Asbjørn Sunde og ledelsen i NKP et nytt forsøk denne høsten ved å danne sabotasjeorganisasjonen Saborg. Den første aksjonen er en mislykket sprengning av et militærtog ved Grime i Heldal. (23.11.1943)

Byveterinæren i Bergen uttaler at husdyrhold innenfor byens grenser er en uting, enten det gjelder høns eller kaniner. Stanken og rotteplagen forverres i de strøkene hvor man holder kaniner, og Helserådet vil nå søke å få dem fjernet fra byen. 800 husstander holder til sammen 10 000 kaniner. (23.11.1943)