BAKGRUNN: Forysningssituasjonen blir verre og verre utover høsten 1943. Mange steder er matvarelagrene tomme, og folk må leve fra hånd til munn. I lange perioder finnes det ikke kjøtt i forretningene. Stadig oftere lyser ordet «Utsolgt» mot husmødrene. Av de beskjedne tilførslene med mat, tar tyskerne brorparten. Det lille som blir til overs til sivilbefolkningen, er som en dråpe i havet; eksempelvis fikk bergenserne i gjennomsnitt 50 gram kjøtt i uken per innbygger i september. I en tid med knapphet på forbruksvarer, mister også pengene sin verdi. Byttehandelen florerer; enhver vare blir kun vurdert mot andre varer, mens prisen i kroner og øre bare har teoretisk interesse. I en dagbok fra Bergen beskrives situasjonen slik:

(06.11.1943)

De 10 angivelige medlemmene av Wærdahl-gruppen i Trondheim, som ble arrestert i midten av oktober, blir dømt for illegalt motstandsarbeid av SS- und Polizeigericht Nord. Åtte av dem dømmes til døden, mens to yngre dømmes til henholdsvis syv og åtte år i tukthus. Blant de dømte finnes motstandsmenn fra både NKP, AUF og AIF. I dommen står det:

(06.11.1943)