Osvald-gruppen utfører en jernbanesabotasje ved Heldal utenfor Bergen. Sabotasjen mislykkes imidlertid fordi den blir oppdaget. (24.11.1943)