Stengninger av butikker og firmaer ansett som driftsuberettiget i krigstid, skyter fart. Som et ledd i jakten på fagarbeidere, oppretter avdeling Arbeit und Sozialwesen såkalte tremannskommisjoner bestående av en representant fra henholdsvis Rikskommissariatet, Wehrmacht og den berørte industrisektoren. Målet til disse kommisjonene er å gjennomgå hver enkelt norske bedrift og vurdere deres fagarbeiderbehov. Bedømmer de andelen faglærte i firmaene til å være for stor i forhold til antallet ufaglærte, blir overskuddet utskrevet til tyske bygg og anlegg. Som erstatning mottar firmaene ufaglærte arbeidere. (23.11.1943)