Eksilregjeringen drøfter ordlyden i protestnoten til de britiske og amerikanske myndigheter etter bombeangrepet på Vemork og Rjukan 16. november. Det legges særlig vekt på at anleggene er satt opp på en liste over mål som er lite egnet for bombing. Man påpeker også at salpeterfabrikken, som også ble bombet, er hovedprodusent av kunstgjødsel til det norske landbruket. Notene vil i løpet av de nærmeste dagene bli overlevert den britiske og amerikanske sendemann samt den amerikanske utenriksminister Cordell Hull. (30.11.1943)