Tilgangen på lærlinger til byggefagene og de fleste andre håndverksfag er sørgelig liten, opplyser formann i Håndverkerforbundet, Kjell Erik Gundersen. (03.11.1943)

Hos en ingeniør i Bærum utføres en frekk tyvslakting i nattens mulm og mørke: Døren til grisehuset er forsvarlig låst, men tyvene kommer seg inn gjennom vinduet, og griseskrotten blir ført ut samme vei. Grisen veier 85 kilo, og eieren hadde tenkt å slakte den i desember. (03.11.1943)