Etter et forsøk på å organisere sabotasjevirksomhet i Bergen i 1941, uten å lykkes, gjør Asbjørn Sunde og ledelsen i NKP et nytt forsøk denne høsten ved å danne sabotasjeorganisasjonen Saborg. Den første aksjonen er en mislykket sprengning av et militærtog ved Grime i Heldal. (23.11.1943)