Universitetsstipendiat Einar Høigård, som tilhører en av «læreraktivistgruppene» ved universitetet, kaster seg etter flere uker med forhør og tortur ut gjennom et vindu på Victoria terrasse i Oslo og dør. (25.11.1943)