En mann tilstår 17 tyverier i Jaren-området på Hadeland. Hjemme hos ham kom politiet over et helt lager med tyvegods, blant annet poser med mel og havregryn, en mengde manufakturvarer og sølvgjenstander. Han har stjålet overalt hvor han har jobbet, og det later til at han lider av en nærmest sykelig samlemani. (22.11.1943)