Den norske eksilregjeringen gir amerikanerne lov til å etablere en radiolyttestasjon på Jan Mayen i den hensikt å peile inn hemmelige tyske radio- og vær-stasjoner på Grønland. Den amerikanske basen på Jan Mayen skal gå under navnet Atlantic City. Et vilkår er at amerikanerne skal fjerne stasjonen og forlate øya straks etter krigens opphør. (23.11.1943)