Ifølge en ny lov er det nå forbudt å reise minnesmerker eller sette i gang innsamlinger til slike uten samtykke fra Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet. Det er også departementet som skal gi forskrifter om ledelsen av og retningslinjene for arbeidet med reising av minnesmerker og om avholdelse av offentlige tilstelninger ved avduking. (05.11.1943)