Over hele landet innføres det skjerpet kontroll med innleveringen av ull. Det loves strenge reaksjoner mot dem som ikke oppfyller leveringsplikten. (26.11.1943)