Antallet villagriser i hovedstaden har kommet opp i 483; det største antallet hittil under okkupasjonen. En regner med at 60 prosent av grisene er slakteferdige til jul. (26.11.1943)