Det er knapphet på lommelyktbatterier. De skal helst gå til livsviktige virksomheter og til landbrukets strømløse distrikter, men det hender av og til at man får kjøpt et batteri. Det er Norsk Akkumulatorfabrikk som lager batteriene, omtrent én million av dem i året. (08.11.1943)

Siden 1. november er det meldt 10 falske brannalarmer i Oslo, hvorav fire alene sist lørdag. I normale tider er straffen for slike alarmer tre måneders fengsel, men nå er fengselsstraffen skjerpet til ett år. (08.11.1943)