Oslo-universitetets sekretariat mottar en storm av likelydende protestbrev. Helt siden arrestasjonene i midten av oktober, har det vært arbeidet for å få de ti lærerne og 50-60 studenter frigitt, blant annet ved gjentatte henstillinger fra dekanene og samtlige fakulteter. Bare 10-20 studenter er foreløpig sluppet fri. Protestbrevet lyder slik:
 
(15.11.1943)