Det svenske sosialdepartementet forelegges en plan om utdannelse av 10 000 norske reservepolititropper som skal få full militær utdannelse. Planene er allerede langt fremskredne, ikke minst takket være støtte og initiativ fra Harry Söderman i den svenske politiledelsen. Man setter nå i gang med å bygge de nødvendige leirer i Sverige, henholdsvis forberedende leirer, skyteleirer og garnisonsleirer. Den svenske regjeringen gir sin offisielle tillatelse til denne utdanningen i starten av desember. (02.11.1943)