Byveterinæren i Bergen uttaler at husdyrhold innenfor byens grenser er en uting, enten det gjelder høns eller kaniner. Stanken og rotteplagen forverres i de strøkene hvor man holder kaniner, og Helserådet vil nå søke å få dem fjernet fra byen. 800 husstander holder til sammen 10 000 kaniner. (23.11.1943)