En mann i Oslo dømmes til fire års fengsel for å ha stjålet to sykler og begått 60 bagasjetyverier fra Vestbanen og Østbanen. (09.11.1943)