Shetlandsgjengen kommer under norsk kommando og blir en del av den kongelige norske marine. De bytter samtidig navn til Royal Norwegian Naval Special Unit (RNNSU). Etter dette, parallelt med at de har overtatt tre amerikanske ubåtjagere, blir det ingen flere falne fra denne gruppen gjennom krigen. (01.11.1943)

Etter lange forhandlinger har Nortraship avslått tilbudet fra den britiske regjering om erstatningsskip for senket tonnasje. Nortraship har vært grunnleggende skeptisk etter at tilbudet kom for ett år siden, fordi fartøyene er vurdert som lite egnet og prisen for høy. (01.11.1943)