Antallet medlemmer i NS når sin topp: Da tyskerne okkuperte Norge i april 1940 var medlemstallet bare på noen hundre, men nå har tallet vokst til 43 400 voksne medlemmer. (30.11.1943)

Eksilregjeringen drøfter ordlyden i protestnoten til de britiske og amerikanske myndigheter etter bombeangrepet på Vemork og Rjukan 16. november. Det legges særlig vekt på at anleggene er satt opp på en liste over mål som er lite egnet for bombing. Man påpeker også at salpeterfabrikken, som også ble bombet, er hovedprodusent av kunstgjødsel til det norske landbruket. Notene vil i løpet av de nærmeste dagene bli overlevert den britiske og amerikanske sendemann samt den amerikanske utenriksminister Cordell Hull. (30.11.1943)

Universitetet i Oslo stenges, og bygningene i sentrum, på Blindern og universitetsklinikkene omringes av politi. 300 tyske soldater arresterer rundt 1200 mannlige studenter sammen med 30 av deres lærere. Det hele er utløst av aulabrannen for to dager siden. Mange studenter har luktet lunten og forlatt universitetsområdene, men mange blir likevel arrestert på hyblene sine. De 1200 studentene samles i aulaen, hvor sjefen for sikkerhetspolitiet, Rediess, forteller at de skal sendes til en «utdanningsleir» i Tyskland. Over 2000 studenter som unnslipper, flykter etter hvert til Sverige eller sprer seg rundt i Norge. Universitetet forblir stengt ut krigen. (30.11.1943)