En blendingskontroll foretatt av politiet i Oslo resulterer i nesten 1000 anmeldelser. Razziaen hjelper bra, men stadig strømmer det inn nye anmeldelser. Førstegangsboten er 100 kroner. (16.11.1943)

Til sammen 306 amerikanske bombefly bomber tungtvannsfabrikken på Vemork og gruveanlegget på Knaben. På Vemork er det mange som ikke løper i tilfluktsrommene når alarmen går, for de er vante med falsk alarm. 16 sivile, de fleste av dem kvinner og barn, blir drept når bomber treffer et nybygd tilfluktsrom på Våer. Det blir store skader på flere bolighus og fabrikkanlegg. Produksjonen kommer i gang igjen etter omtrent fire måneder, men tyskerne gir til slutt opp tungtvannsproduksjonen på Vemork. Totalt 21 sivile liv går tapt i området Vemork og Rjukan denne dagen. På Knaben går ingen sivile liv tapt, men to personer blir skadet. Blant tyskerne blir fem drept og ti skadet. Angrepet fører til stans i all gruvedrift i fire måneder. Bildet viser ødelagte bolighus og bygninger på Vemork. (Foto: Norsk Industriarbeidermuseum) (16.11.1943)