Over hele landet innføres det skjerpet kontroll med innleveringen av ull. Det loves strenge reaksjoner mot dem som ikke oppfyller leveringsplikten. (26.11.1943)

Antallet villagriser i hovedstaden har kommet opp i 483; det største antallet hittil under okkupasjonen. En regner med at 60 prosent av grisene er slakteferdige til jul. (26.11.1943)

Osvald-gruppen gjennomfører en samordnet sabotasjeaksjon mot jernbanelinjene omkring Oslo, blant annet i Gamlebyen, på Bekkelaget, Nordstrand, Lysaker og Skarpsno. Det lykkes blant annet å sprenge togbrua på Bryn. (26.11.1943)

Etter at det tyske handelsskipet «Eisstrom» ble senket utenfor Ålesund, flyter en stor del av matvarelasten opp til overflaten. Dette resulterer i at lokalbefolkningen ror ut på sjøen for å fiske opp det de kommer over. Spesielt er femkilos blikkbokser med smør lett å få tak i. En dag blir tyskerne på Stavneset lei av å se på dette, for plutselig fyrer de av en kanonsalve som slår ned like ved en robåt. Det sies at karene om bord legger seg på årene med slik kraft at to årer knekker. (26.11.1943)