Motstandskvinnen Solveig Bergslien, som ble arrestert i oktober, blir funnet hengt i cellen sin hos Gestapo i Stavanger etter flere ukers forhør og tortur. Offisielt sies det at hun har begått selvmord, men legen som undersøker henne sår tvil om dette da han konstaterer at tungen hennes ikke har svulmet opp. Dette står i en rapport som når England:

(25.11.1943)

Universitetsstipendiat Einar Høigård, som tilhører en av «læreraktivistgruppene» ved universitetet, kaster seg etter flere uker med forhør og tortur ut gjennom et vindu på Victoria terrasse i Oslo og dør. (25.11.1943)