Osvald-gruppen gjennomfører en samordnet sabotasjeaksjon mot jernbanelinjene omkring Oslo, blant annet i Gamlebyen, på Bekkelaget, Nordstrand, Lysaker og Skarpsno. Det lykkes blant annet å sprenge togbrua på Bryn. (26.11.1943)