Quislings mor Anna Qvisling, født 1860, dør fredelig i hjemmet sitt. Quisling har hatt et nært forhold til moren sin i alderdommen hennes. Han har vært under hardt press fra tyskerne for å bidra til innsats med en egen norsk SS-avdeling, og Vidkun og Annas turer i Frognerparken skal ha vært en viktig avlastning for ham. Morens død gjør det harde presset fra Heinrich Himmler, SS og Rikskommissariatet vanskeligere å bære, og hele denne våren har Quisling vært dypt nedslått. Bildet viser Anna og Vidkun i hennes leilighet. (13.05.1941)

MB Signal forlater Ålesund med 12 personer om bord. Straks etter avreisen går båten på grunn, men kommer seg av ved egen hjelp etter noen timer. De søker havn på Runde på grunn av uvær og går videre derfra når det letter. Imidlertid får de en motorskade 60 kvartmil fra land. De blir tatt opp av Shetlandsgjengens MB Vita og tas inn til Lerwick. Turen er organisert av Sverre Nielsen og Marino Nilsson. Sistnevnte viser seg senere å være Gestapo-agent. (13.05.1941)