Kommunale etatssjefer og funksjonærer er innbudt til et obligatorisk møte på Løvenvold kino i Ålesund. Møtet blir holdt av ordfører Gustav Sveen, og han foredrar om tjenestemennenes stilling i Staten og pliktene overfor det statsbærende parti. Fylkespropagandaleder Sandborg foredrar også om den nye tid og kampen NS fører for «et fritt, rikt og lykkeligere Norge». Ca. 300 er til stede, og alle kommunale kontor er stengt for anledningen. (29.05.1941)