På Fogdegården i Ålesund holder noen gartnere demonstrasjon og kurs i stell av potetåkre og grønnsaksenger. I pausen serverer elever fra Husmorskolen potet-kaffe. Fylkesgartner Birkeland holder foredrag om hvordan man utnytter jorda i hagene, og bygartner Bele gir ei utredning om tiltak jordstyret i Ålesund vil sette ut i livet for å hjelpe folk i byen til potet- og grønnsaksdyrking. Alle som vil, kan få tildelt en parsell på ca. 300 kvadratmeter. (27.05.1941)