Det blir bestemt at tekstil- og konfeksjonsfabrikker skal stanse virksomheten fra 23. juni til 16. august for å drøye beholdningen av tekstilråstoffer og tøy. Stansen omfatter omtrent 20 000 arbeidstakere. Arbeiderne vil få utbetalt trygd for tiden utenom ferien. (28.05.1941)