Hålogalandutstillingen åpnes i Colosseum i Oslo: «Man ser, føler og lukter Nord-Norge». (16.05.1941)

Diktene til Arnulf Øverland reiser for tiden illegalt gjennom Norge. I diktet «Til ‘føreren'», som handler om Quisling, heter det: «Du taler ofte om din ære. Men hver manns niding skal du være!» Til 17. mai har han skrevet: «Om nogen svek, om mange falt, vi holder ut tross alt, tross alt». (16.05.1941)

DS Gol av Bergen blir utsatt for bombeangrep utenfor Askvoll i Sogn og Fjordane. Bombingen medfører en del skader på skipet, og seks norske besetningsmedlemmer blir drept. (16.05.1941)

Langs kysten slipper flere fly ned flyveblader med Kongens hilsen fra London til det norske folk og med Nordahl Griegs dikt «I dag står flaggstangen naken». Kongens egenhendige hilsen lyder:

(16.05.1941)