Etter morens død arver Quisling feriestedet Jonsborg i Fyresdal. Bygget ble oppført av hans far i 1918, som pensjonistbolig i dragestil på en tomt som er skilt ut fra slektsgården Lunden. Quisling restaurerer stedet og gjennomfører sikkerhetstiltak. Han og kona kommer til å feriere her flere ganger under okkupasjonen. (18.05.1941)

NS arrangerer stevne i Ski. Stevnet er behørig annonsert i lokalavisene, og det er satt opp egen buss fra Drøbak. Jentehirden fra Oslo marsjerer inn på torget, og lederen i NS’ kvinneorganisasjon Ragna Prag Magelsen taler blant annet om hvilke glimrende framtidsutsikter Norge har hvis man bare får utnyttet naturressursene til fulle. Hun oppfordrer de unge til å være med og bygge det nye Norges framtid. Olga Bjoner, kalt «Riksrøya» på folkemunne, taler om hvor stort og hellig morskallet er og at det er viktig at de unge får det rette synet på livet. Hun sier det hviler et stort ansvar på mødrene, som skal så de rette frøene i barnesinnet. Stevnet avsluttes med andakt av nazistpresten Johannes Andersen. Han er en svært ihuga nazist som fort kommer på kant med lokalbefolkningen. Kirkene i hans sogn blir stående bortimot tomme, og menighetsrådet nekter å samarbeide med ham. Han taler om at NS er en bevegelse som skal samle folket til en ny og lys framtid, samt også gi plass til store, åndelige verdier i alles liv. (Bildet er trolig fra stevnet denne datoen. Foto: Ski bibliotek.) (18.05.1941)

Roald Dahl har flydd oppdrag i fire uker etter slaget om Aten, men begynner å slite med forblindende hodeverk som nesten gjør han bevisstløs i lufta. Dette er trolig senskader fra nødlandingen hans i september. Han blir nå erklært tjenesteudyktig, tas ut av operativ tjeneste og sendes hjem til Storbritannia. Dahl har oppnådd løytnants rang og avslutter krigen med graden Wing Commander, tilsvarende oberstløytnant. Nå skal han jobbe som flyinstruktør i Royal Air Force. (18.05.1941)