MK Nornes, som ble leid fra brødrene Sverre og Johan Roald av Torsvik-gruppa i januar og reiste fra Vigra til England med 15 personer om bord, blir nå satt inn i Divisional Sea Transport Officer (DSTO) Island. Sjøfolk som påmønstrer vil være fra alliert marine. DSTO Island er en del av den britiske marinen. (31.05.1941)