Et fjerde geværkompani blir satt opp for Skottlandsbrigaden, hovedsakelig med frivillige som har kommet over til Storbritannia sammen med styrkene som returnerte fra Lofotraidet. Feltbatteriet er nå plassert i 127. Field Regiment, Royal Artillery i Insch, nordvest for Aberdeen. De fire geværkompaniene roterer for trening og innføring i britiske systemer hos et skotsk infanteriregiment, The Cameronians. (28.05.1941)