Den første Enigma-maskinen fra en tysk ubåt (U-110), med tilhørende kodebøker, blir funnet av mannskap fra Royal Navys HMS Bulldog. De tyske kodebøkene skal gi viktig bistand til britiske kryptografer, deriblant Alan Turing ved Bletchley Park. (09.05.1941)

Jøden og tyskeren Eugen Lewin-Dorsch, som flyktet fra Italia til Norge i september 1939, blir arrestert. Arrestasjonen gjøres på grunnlag av hans «tyskfiendtlige holdning» og beholdning av ulovlige tekster. Han blir senere deportert til Mauthausen konsentrasjonsleir. (09.05.1941)