Bismarck passerer nord og vest for Island gjennom Danmarkstredet og blir oppdaget av HMS Norfolk og HMS Suffolk. Bismarck åpner ild og klarer delvis å ødelegge sin egen hovedradar, da den ikke tåler rystelsene fra ildgivningen. Dette fører til at radarkapasiteten på skipet blir kraftig redusert. Av denne grunn blir Prinz Eugen beordret til å passere Bismarck og legge seg forrest og bruke sin radar forover. De britiske skipene blir ikke skadet, og lykkes i å bevege seg bort fra Bismarck. De ber deretter om forsterkninger fra HMS Hood og HMS Prince of Wales. (23.05.1941)

Eksilregjeringen innstifter Krigskorset med sverd som høyeste krigsdekorasjon. Dette utdeles av Kongen i statsråd for personlig innsats av sivile eller militære som på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelse av tropper, fartøy eller fly. (23.05.1941)