Golfbanen på Bogstad, eid av Oslo Golfklubb, er gravd opp for å brukes til matauk, men også for å hindre tyskere i å bruke banen. En tysk offiser kontaktet klubben, ikke lenge etter invasjonen, for å høre om tyskere kunne bruke banen. Klubbstyret leide sporenstreks inn hest og plog og satte annonse i Aftenposten om at det nå skulle dyrkes poteter og kålrot der. Klubben vedtar til slutt at det bare er egne medlemmer som kan spille på banen, som følge av matauken. De ivrigste medlemmene spiller mellom potetene. (12.05.1941)

Notis i avisa: «35 familier slår seg sammen i Myrahagen. En for alle og alle for en om stubberydding, pløying, såing, luking og høsting». (12.05.1941)

4323 jøder i Paris blir arrestert og sendes til to interneringsleirer. (12.05.1941)

Det sendes ut et nytt rundskriv til alle landets politimestre om at alle radioer i jødisk eie skal oppspores. Innsamlingen av radioer i jødisk eie begynte allerede i mai 1940. Aksjonen mot jødenes radioer er foreløpig først og fremst en prøveballong som tester samarbeidsviljen hos politiet, men spiller også en rolle i registreringen av jøder i Norge; det finnes ikke fra før et systematisk register. (12.05.1941)