Det avholdes hirdstevne i Hamar. Hirden marsjerer opp Torggata på vei til Østre Torg. Statsråd Gulbrand Lunde og fylkesfører Lundesgaard i Hedmark holder tale.(Foto: Anno Domkirkeodden) (04.05.1941)

Oslos skuespillere nektes å arbeide i den nazifiserte kringkastingen. Enkelte av de mest kjente skuespillerne får livsvarig forbud mot å opptre offentlig. (04.05.1941)

Kaptein Jakob Schive, som etter avtale med major Olaf Helset skulle samle motstandsgrupper, innkaller til et møte for å drøfte videre motstandsarbeid. De som møter, foruten Schive, er hans hjelpere Arne Krogh-Johansen og Lasse Heyerdahl Larsen, samt Ole Berg, Johan Holst, Viggo Widerøe og Johan Gørrisen. Schive gir uttrykk for at han og hans to hjelpere har fått et uforholdsmessig stort ansvar. Møtet beslutter å opprette «Milorgs militære råd». Dette skal i første omgang bestå av to mann; Johan Holst og Ole Berg. Schive skal fortsette som «daglig leder». Dette er sannsynligvis første gang navnet Milorg blir brukt som betegnelse på den militære motstandsbevegelse. (04.05.1941)