Det kommer en ny forordning som tillater utskrivninger av nordmenn som allerede befinner seg i et arbeidsforhold:
Forordningen om «arbeidshjelp til jord- og skogbruk». Bestemmelsen legger til rette for tvangsutskrivning av norske arbeidere for manuell innsats i disse næringene, tidsbegrenset til tre måneder. (27.05.1941)

Bismarck forsvinner i dypet etter å ha blitt angrepet av de britiske skipene King George V, Rodney, Norfolk og Dorsetshire. Alt på dekk blir først skutt i filler, slik at Bismarck mister evnen til å forsvare seg. Torpederingen er sannsynlig årsak til at skipet til slutt går ned bare ni dager etter starten på sitt første og eneste oppdrag. Omtrent 2100 av besetningen omkommer, mens rundt 100 mann reddes av britene. Samtidig går den første konvoi som ekskorteres under en Atlanterhavs-krysning, ut fra USA. (27.05.1941)

Sjef for Little Norway, Ole Reistad, har tatt initiativet til en innsamlingsaksjon for å skaffe soldater et rekreasjonssted. For 12 000 dollar blir et sted 160 km nord for Toronto innkjøpt. De pusser opp tømmerhuset som ligger der og bygger flere andre hus. Stedet blir hetende «Vesle Skaugum» og ligger på en landstripe mellom innsjøene Dotty lake og Oxbow lake. (26.05.1941)

Britiske Swordfish-fly fra hangarskipet HMS Ark Royal skader Bismarck, slik at skipet mister styringen og begynner å gå i sirkler. Derfor klarer ikke Bismarck å komme seg innenfor rekkevidden til Luftwaffe i okkuperte Frankrike. Flere skip forsøker å angripe, men Bismarck får inntil videre forsvart seg. (26.05.1941)

Hovedpersonene bak den første englandsfart- og etterretningsgruppa i Ålesund, Torsvik-gruppa, blir arrestert av Gestapo for å ha arrangert flukt til England. Harald Torsvik og Karl Eriksen kunne ha rømt med båt vestover, men velger arrestasjon av hensyn til allerede arresterte kontakter i Oslo og Ålesund. I nesten ett år har de organisert ekspedisjoner sørvestover med nøkkelfolk til forsvaret og den norske administrasjonen i London. (26.05.1941)

Det er opprettet en samlingsleir for Kompani Linge i Fawley Court ved Henley-on-Thames, vest for London, et gammelt herresete. Etter dette skyter rekrutteringen fart. (25.05.1941)

MB Glimt forlater Volda med 15 personer om bord. Mange av disse skal melde seg til motstandsarbeid når de ankommer Shetland. (25.05.1941)

Etter opprettelsen av Norges SS, skal bladet Hirdmannen bli selve kamporganet for Hirden. Bladet blir sterkt antisemittisk, og jødehatet florerer. Det blir trykt flere artikler som forteller hvilke forretninger i ulike byer som blir eid eller drevet av jøder. Det blir også trykt portrettbilder av jøder, slik at kunder kan kjenne dem igjen og vite at de er jøder. (25.05.1941)

Toralv Øksnevad, som var leder for nyhetsavdelingen i NRK 9. april 1940, har siden han kom til London hatt ansvaret for å ordne eksilregjeringens forhold til BBC. Han leder også de norske sendingene fra London. I dag har han en radiotale til det norske folk der han blant annet omtaler løgnene som spres i norsk NS-styrt presse og poengterer at «ethvert diktatur starter med å avskaffe ytringsfriheten og organisere løgnen». Les hele talen her: http://virksommeord.no/tale/384/
(25.05.1941)

Bismarck ble skadet i går og lekker olje. De setter kursen mot Brest i tyskokkuperte Frankrike, men blir oppdaget av britiske Swordfish torpedofly. Flyene avfyrer, men treffer ikke. Bismarck og Prinz Eugen skiller lag, og britene mister kontakten med Bismarck. Imidlertid ber Bismarck om forsterkninger via en lang radiobeskjed til Berlin, noe som gjør at posisjonen gis bort til britene. (25.05.1941)

Avisene blir gjerne flittig brukt til kontaktannonser. Her fra Aftenposten. (24.05.1941)

Trelast av gran og furu blir rasjonert. Det er nå forbudt å kjøpe eller selge trelast uten spesiell tillatelse. Unntatt er trelast som selges til Wehrmacht. (24.05.1941)

Annonse i avisa: «Hirdstafetten 25. mai på Bislet. Start kl. 13. Over 500 deltagere påmeldt. Tysk-norsk deltagelse. Ståplasser kr. 0,50. Sitteplasser kr. 1,00». (24.05.1941)

Bismarck og HMS Hood treffer på hverandre sørvest for Island. Bismarck åpner ild og Hood blir delt i to etter eksplosjon i ammunisjonsmagasinene. Oljen om bord antennes og et flammende flak legger seg rundt hele det synkende skipet. Hele 1419 av 1421 mann omkommer. HMS Prince of Wales blir også truffet og må avbryte kampen. Bismarck får en del skader og seiler sørover for å bli reparert. Bildet viser Bismarck som fyrer løs mot HMS Hood. (24.05.1941)

Bismarck passerer nord og vest for Island gjennom Danmarkstredet og blir oppdaget av HMS Norfolk og HMS Suffolk. Bismarck åpner ild og klarer delvis å ødelegge sin egen hovedradar, da den ikke tåler rystelsene fra ildgivningen. Dette fører til at radarkapasiteten på skipet blir kraftig redusert. Av denne grunn blir Prinz Eugen beordret til å passere Bismarck og legge seg forrest og bruke sin radar forover. De britiske skipene blir ikke skadet, og lykkes i å bevege seg bort fra Bismarck. De ber deretter om forsterkninger fra HMS Hood og HMS Prince of Wales. (23.05.1941)

Eksilregjeringen innstifter Krigskorset med sverd som høyeste krigsdekorasjon. Dette utdeles av Kongen i statsråd for personlig innsats av sivile eller militære som på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelse av tropper, fartøy eller fly. (23.05.1941)

Eksilregjeringen erklærte allerede i juli 1940 at alle norske statsborgere over 18 år måtte registrere seg og ta tildelt arbeid i Storbritannia. Dette har vært vanskelig å håndheve, men blir løst ved en ny britisk lov ved navn «Allied Powers Maritime Courts Act.» Loven gir allierte regjeringer anledning til å etablere domstoler på britisk jord. (22.05.1941)

Britiske spionfly rapporterer at Bismarck og Prinz Eugen har forlatt Norskekysten. Samtidig rapporterer Luftwaffe til Bismarck at britisk flåte fortsatt ligger til kai i Scapa Flow. Dette viser seg å være lureri, ettersom britene har plassert ut falske skip laget av tre. I realiteten er både britenes HMS Hood og HMS Prince of Wales på vei ut i Atlanteren fra Scapa Flow sammen med fire destroyere, for å ta opp jakten på Bismarck. Britene har også allerede HMS Norfolk og HMS Suffolk liggende nordvest for Island. Bismarck-kaptein Ernst Lindemann (bildet) velger å legge ruten fra Bergen nord for Island. (22.05.1941)

Noen fiskere på Gåsvær i Vikna drar i land en gjenstand de har fått i garnet. Den likner på en flottør, men det viser seg at det er en mine. Den eksploderer og tar livet av 12 mennesker, fem av disse barn. (22.05.1941)

Jøden Moritz Rabinowitz deporteres til Stettin i Polen med det tyske passasjerskipet Monte Rosa. Han har vært innom Stavanger Kretsfengsel, Møllergata 19 og Åneby fangeleir (senere Grini), og han blir snart overført til Sachsenhausen. Hans datter Edith, svigersønn Hans og seks måneder gamle barnebarn Harry sitter igjen i Norge. (22.05.1941)