Bismarck observeres av nordmenn på Sørlandet, og flekkefjordingen Viggo Axelssen sender beskjed videre. Odd Starheim telegraferer ut følgende: «Et slagskip, sannsynligvis tysk, passert Kristiansand mot vest eskortert av tre destroyere.» (20.05.1941)

Fem tyske ubåter angriper konvoi HX 126 sør for Grønland. Tapene er betydelige: 227 mennesker omkommer og ni skip går ned. Livbåter fra det norske tankskipet MT John P. Pedersen forsvinner med 21 mann. (20.05.1941)

Vidkun Quislings mor, Anna Qvisling, begraves i Gjerpen. I tillegg til familie stiller NS mannsterkt opp. (20.05.1941)

Skredderfirmaer i Oslo får mer å gjøre etter at myndighetene gir tillatelse til å bruke tekstilkortene «på forskudd», det vil si at folk kan bruke flere merker enn dem som egentlig gjelder i inneværende periode. Lagrene av stoffer og tekstiler minker fort, og mange leverer inn klær til omsying og vending. (20.05.1941)

Statsråd Stang i departementet for arbeidstjeneste og idrett prøver å tvinge idrettsarbeidet i gang igjen, ved å komme med en forordning som sier at «idrettsmenn og idrettsledere har rett til av idrettslagene å kreve at det gis dem anledning til å drive idrett under Norges Idrettsforbunds ledelse». Idrettslag som ikke sørger for å holde aktiviteten i gang, kan oppløses. Den som hindrer idrettsarbeidet eller unndrar idrettslagenes midler kan også straffes med fengsel og/eller bøter. (20.05.1941)

Den norske militærattasjeen i Stockholm, Ragnvald Roscher-Lund, får en viktig melding: To store, tyske krigsskip med eskorte er observert nord for Göteborg med kurs mot Norge. Meldingen sendes raskt til London, og jakten på verdens største slagskip Bismarck er i gang. (20.05.1941)