Det gis dispensasjon fra forbudet mot å selge ferskt brød for pinsehelgen. (28.05.1941)