En voldsom kollisjon mellom trikk og lastebil i Bergensgaten i Oslo knuser murveggen i en bygård så hele gården slår sprekker. Et heldig bridgelag sitter uskadet innenfor. (05.05.1941)

Transportskipet DS Donau ligger til kai på Tjuvholmen, og har kommet med 800 norske sjøfolk hentet ut fra tyskkontrollerte leirer. I avisreferater blir dette slått stort opp. «Hustruer i alle aldre, kjærester og slekt og venner, alle lysende av glede over å få sine pårørende hjem i god behold», skriver Sandefjords Blad. Det står også at sjøfolkene «er samstemmige i sin anerkjennelse av den korrekte behandling de har fått i Tyskland og om bord i Donau». Avisene skriver ikke noe om at de norske skipene er konfiskert og satt i tysk fart. Kulturminister Gulbrand Lunde benytter anledningen til å skryte av NS’ innsats for å få sjøfolkene hjem. Lunde sier: «Vi her hjemme i Norge er klar over at Norges fremtidige skjebne ikke kan avgjøres i London, og vi er klar over at vi ikke har noe godt i vente fra England, som har narret det ene folket efter det andre til å kjempe for sig, for sine kapitalistiske interesser». Han forteller også at det er mulig å hente billetter til videre hjemreise og noen kroner i reisepenger «i partihuset, den tidligere frimurerlosjé i Nedre Vollgate». Deretter blir sjøfolkene invitert til kameratfest med svinesteik, surkål, øl og dessert. DS Donau skal senere få en annen, langt verre rolle. (Foto: Festningsverk.no) (05.05.1941)

Et nytt kull norske motstandsfolk og politiske fanger ankommer Sachsenhausen. Fremover vil det regelmessig bli sendt nordmenn til leiren, og mange av dem settes i arbeid for tysk rustningindustri. De første nordmenn kom dit allerede i august i fjor, men de ble sendt tilbake til Norge igjen. (05.05.1941)

Sydspissen leir for politiske fanger er under oppføring helt sør på Tromsøya i Troms. Leiren skal brukes som gjennomgangsleir for fanger fra Lofoten til Kirkenes, som skal videre til leirer sørpå eller overføres til Tyskland. (05.05.1941)

Syv personer blir drept når en mine eksploderer i Bergens skjærgård. Eksplosjonen skjer når noen karer forsøker å trekke minen opp på land. En gutt som løper inn i et minefelt blir også alvorlig såret. Hittil har 47 personer, de fleste fiskere, mistet livet som følge av mineeksplosjoner siden 9. april 1940. (05.05.1941)

Selskapet Nordisk Lettmetall etableres i samarbeid mellom Norsk Hydro, det tyske selskapet I. G. Farben og den tyske stat (Nordag). Det nye selskapets fabrikker skal etableres i tilknytning til Norsk Hydros anlegg på Herøya. Produksjonen skal brukes i fremstillingen av fly til det tyske flyvåpenet. (05.05.1941)

Det blir stjålet 53 sekker hvetemel fra et mellomlager i Svorkmo i Orkdal. Lageret ligger midt i tettbebyggelsen. (05.05.1941)

Ved en auksjon på tollkammeret i Kristiansand blir det omsatt tobakk og sigaretter til langt over gjeldende priser. Forholdet blir tatt opp til nærmere undersøkelse, og det bebudes at ansvar skal gjøres gjeldende overfor lovbryterne. (05.05.1941)

10 000 kilo makrell ankommer Vippetangen. Prisen er falt til 2,40 per kilo. Ansjossild til 3 kroner femliteren og laks til 14 kroner kiloet engros. (05.05.1941)

I tillegg til ny makspris for smågriser, blir det nå nye makspriser for både kaniner, kaninkjøtt, hester, hvalkjøtt og makrell. (05.05.1941)