Over hele Sørlandet, Østlandet, Trøndelag og sågar så langt nord som i Kvæfjord i Troms, har man gått i gang med å plante tobakk. Mange villaeiere setter ut planter i sine hager. Firmaer i byene inngår avtaler med gårdbrukere om tobakksdyrking. Det er mest «bondetobakk» og Virginia som dyrkes. Riften om planter og frø er stor. Noen foretrekker imidlertid å drøye sin vanlige tobakkskvote ved hjelp av forskjellige surrogater, som blant annet tørket lyng og mose. (29.05.1941)