I et referat fra statsråd Lundes tale i Bio i Vardø i kveld, heter det at omlag 220 møtte opp og at Lunde talte om det gamle styrets evneløshet, NS’ nye styre og anbefalte alle om å slutte opp om NS. Tidligere på dagen besøkte han byens viktigste bedrifter. (29.05.1941)

Borregaard i Sarpsborg beslutter å bygge Norges første cellullfabrikk, i samarbeid med et tysk firma. Produksjonskapasiteten skal utgjøre tre ganger det norske forbruk. (29.05.1941)

Kommunale etatssjefer og funksjonærer er innbudt til et obligatorisk møte på Løvenvold kino i Ålesund. Møtet blir holdt av ordfører Gustav Sveen, og han foredrar om tjenestemennenes stilling i Staten og pliktene overfor det statsbærende parti. Fylkespropagandaleder Sandborg foredrar også om den nye tid og kampen NS fører for «et fritt, rikt og lykkeligere Norge». Ca. 300 er til stede, og alle kommunale kontor er stengt for anledningen. (29.05.1941)

Over hele Sørlandet, Østlandet, Trøndelag og sågar så langt nord som i Kvæfjord i Troms, har man gått i gang med å plante tobakk. Mange villaeiere setter ut planter i sine hager. Firmaer i byene inngår avtaler med gårdbrukere om tobakksdyrking. Det er mest «bondetobakk» og Virginia som dyrkes. Riften om planter og frø er stor. Noen foretrekker imidlertid å drøye sin vanlige tobakkskvote ved hjelp av forskjellige surrogater, som blant annet tørket lyng og mose. (29.05.1941)

Kraftfôrrasjonene reduseres. Til avls- og slaktesvin blir rasjonene skåret ned med 30%. Hester, storfe, sauer, geiter og kaniner vil ikke lenger få anvist eggehvitekraftfôr. Det blir også nye regler for kraftfôr til villagriser. (29.05.1941)

DS Isbjørn, som fungerer som isbryter for kulltrafikken til Svalbard, blir bordet og kapret i Longyearbyen av åtte arbeidere fra Sveagruva. Disse har planlagt å komme seg til Island for å slutte seg til motstandskampen. (29.05.1941)

Politiet i Stavanger er ikke i tvil om at hårvann i stor utstrekning går til innvortes bruk. Dette på grunn av brennevinsrasjoneringen. Misbruket er særlig utbredt blant de mange tilreisende som arbeider på anlegg i og rundt byen. Politiet forsøker å få departementet til å redusere spritkvotene som brukes til hårvannproduksjon, men lykkes foreløpig ikke. (29.05.1941)