Avisa Finnmarken starter så smått igjen, etter at Peder Holt slutta som redaktør i slutten av april. Avisa har nå fått undertittelen «Organ for den nye tid», og ny redaktør er A. O. Gangnås. I dagens leder heter det at «det røde Vardø er blitt en av NS’ aller sterkeste utposter». (07.05.1941)

Notis i avisa: «I dag kommer villa-sauen. Jernbanevogn med 59 dyr fra Alvdal til salgs på Grefsen i dag». (07.05.1941)