DS Thyra av Bergen seiler i konvoi fra Clyde til Canada og kolliderer med HMS Leamington. Thyra synker med jernmalm om bord, og fem personer omkommer. Resterende besetning på 20 mann blir reddet av Leamington, som fortsetter med konvoien. (27.05.1941)

DS Røyksund av Haugesund blir bombet og senket av tyske fly i Bristolkanalen. Bomben som treffer maskinrommet dreper tre mann. Fire briter omkommer også. Resten av mannskapet hopper over bord og blir reddet av eskorten. (27.05.1941)

På Fogdegården i Ålesund holder noen gartnere demonstrasjon og kurs i stell av potetåkre og grønnsaksenger. I pausen serverer elever fra Husmorskolen potet-kaffe. Fylkesgartner Birkeland holder foredrag om hvordan man utnytter jorda i hagene, og bygartner Bele gir ei utredning om tiltak jordstyret i Ålesund vil sette ut i livet for å hjelpe folk i byen til potet- og grønnsaksdyrking. Alle som vil, kan få tildelt en parsell på ca. 300 kvadratmeter. (27.05.1941)

Det kommer en ny forordning som tillater utskrivninger av nordmenn som allerede befinner seg i et arbeidsforhold:
Forordningen om «arbeidshjelp til jord- og skogbruk». Bestemmelsen legger til rette for tvangsutskrivning av norske arbeidere for manuell innsats i disse næringene, tidsbegrenset til tre måneder. (27.05.1941)

Bismarck forsvinner i dypet etter å ha blitt angrepet av de britiske skipene King George V, Rodney, Norfolk og Dorsetshire. Alt på dekk blir først skutt i filler, slik at Bismarck mister evnen til å forsvare seg. Torpederingen er sannsynlig årsak til at skipet til slutt går ned bare ni dager etter starten på sitt første og eneste oppdrag. Omtrent 2100 av besetningen omkommer, mens rundt 100 mann reddes av britene. Samtidig går den første konvoi som ekskorteres under en Atlanterhavs-krysning, ut fra USA. (27.05.1941)