Eksilregjeringen erklærte allerede i juli 1940 at alle norske statsborgere over 18 år måtte registrere seg og ta tildelt arbeid i Storbritannia. Dette har vært vanskelig å håndheve, men blir løst ved en ny britisk lov ved navn «Allied Powers Maritime Courts Act.» Loven gir allierte regjeringer anledning til å etablere domstoler på britisk jord. (22.05.1941)

Britiske spionfly rapporterer at Bismarck og Prinz Eugen har forlatt Norskekysten. Samtidig rapporterer Luftwaffe til Bismarck at britisk flåte fortsatt ligger til kai i Scapa Flow. Dette viser seg å være lureri, ettersom britene har plassert ut falske skip laget av tre. I realiteten er både britenes HMS Hood og HMS Prince of Wales på vei ut i Atlanteren fra Scapa Flow sammen med fire destroyere, for å ta opp jakten på Bismarck. Britene har også allerede HMS Norfolk og HMS Suffolk liggende nordvest for Island. Bismarck-kaptein Ernst Lindemann (bildet) velger å legge ruten fra Bergen nord for Island. (22.05.1941)

Noen fiskere på Gåsvær i Vikna drar i land en gjenstand de har fått i garnet. Den likner på en flottør, men det viser seg at det er en mine. Den eksploderer og tar livet av 12 mennesker, fem av disse barn. (22.05.1941)

Jøden Moritz Rabinowitz deporteres til Stettin i Polen med det tyske passasjerskipet Monte Rosa. Han har vært innom Stavanger Kretsfengsel, Møllergata 19 og Åneby fangeleir (senere Grini), og han blir snart overført til Sachsenhausen. Hans datter Edith, svigersønn Hans og seks måneder gamle barnebarn Harry sitter igjen i Norge. (22.05.1941)

Himmler reiser tilbake til Tyskland igjen og ledsages til Fornebu av Terboven. (22.05.1941)

Det er Kristi Himmelfartsdag, og Terboven har bestemt at dagen skal være fridag med full lønn som en anerkjennelse av de norske arbeidstakeres «fornuftige og ansvarsbevisste holdning». Han sikter i første rekke til at LO-medlemmene arbeidet full dag 1. mai etter påbud fra ledelsen, selv om de hadde krav på halv fridag etter de tyske direktivene som var gitt. (22.05.1941)