Politiet i Stavanger er ikke i tvil om at hårvann i stor utstrekning går til innvortes bruk. Dette på grunn av brennevinsrasjoneringen. Misbruket er særlig utbredt blant de mange tilreisende som arbeider på anlegg i og rundt byen. Politiet forsøker å få departementet til å redusere spritkvotene som brukes til hårvannproduksjon, men lykkes foreløpig ikke. (29.05.1941)