Royal Air Force sine egne flyskoler i Storbritannia har sprengt kapasitet, så de sender elever til videregående opplæring i Moose Jaw i Canada. Der er det allerede flere norske, videregående flyver-elever som har fått grunnopplæringen i Little Norway. Bildet viser det første jagerflykullet ved Little Norway. (01.05.1941)

Prisdirektoratet fastsetter maksimalpriser for smågriser. Tidligere er disse omsatt for svært høye priser. (01.05.1941)

Tre firmaer i Oslo har fått midler fra Medisinaldirektoratet til å kjøpe inn appelsiner for salg til folk som kan fremvise sykeattest. (01.05.1941)

I Fredrikstad startes en papirtekstilfabrikk for fremstilling av hyssing og stoff av papir. Fabrikken skal sysselsette 80 mann og ha kapasitet på et halvt tonn om dagen. (01.05.1941)

Presisering i avisen: «Glem ikke legitimasjonskortet. Man skal alltid ha det med seg. 270 000 kort utskrevet i Oslo. Alle etternølere uten gyldig grunn kan straffes med mulkt eller fengsel inntil 6 måneder». (01.05.1941)

Stavanger og Haugesund kommuner og Rogaland fylke blir pålagt en krigsskatt på en halv million kroner for gjentatte sabotasjehandlinger mot kabler tilhørende Wehrmacht. Fem fremstående borgere fra Stavanger og Haugesund blir også arrestert, fraktet til Bergen og videre til Grini. (01.05.1941)

Nye rekrutter for Arbeidstjenesten rykker i dag ut på arbeidsfeltet. Sommerens tjeneste skal stå i matøkingens tegn. Arbeiderne skal få bo i underbringelsesrom i brakker og andre bygninger. (01.05.1941)

I sin 1. mai-tale sier Terboven at det norske folk «har meget å takke Quisling og hans menn i NS for». Han snakker ellers om det han kaller den germanske idé og at den nye tids slagord skal være «Med Norge for Storgermania». (01.05.1941)

Myndighetene har påbudt at 1. mai er arbeidsdag, men flere av bedriftene stenger likevel. Tyskerne tilbyr LO halv arbeidsdag, men de takker nei til tilbudet. Flere tillitsmenn blir arrestert. (01.05.1941)