I sin 1. mai-tale sier Terboven at det norske folk «har meget å takke Quisling og hans menn i NS for». Han snakker ellers om det han kaller den germanske idé og at den nye tids slagord skal være «Med Norge for Storgermania». (01.05.1941)

Myndighetene har påbudt at 1. mai er arbeidsdag, men flere av bedriftene stenger likevel. Tyskerne tilbyr LO halv arbeidsdag, men de takker nei til tilbudet. Flere tillitsmenn blir arrestert. (01.05.1941)