Oppslag i Vardø: “Statsråd dr. G. Lunde skal besøke byen i morgen. Det oppfordres til at alle flagger. Han skal tale i Bio kl. 21.00.” (28.05.1941)